คอร์สดูแลหญิงหลังคลอด The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

Home - คอร์สดูแลหญิงหลังคลอด The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

หลักสูตรการดูแลหญิงหลังคลอดพื้นฐาน การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดมีมาแต่โบราณ มีกรรมวิธีต่างๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป ขึ้นกับลักษณะสภาพของสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และความเหมาะสมกับฐานะของแต่ละบุคคล การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดนั้นไม่ได้มีเพียงแต่ในไทยเท่านั้น ในชนชาติอื่นๆก็มีการดูแลมารดาหลังคลอดเช่นกันและมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการไปตามยุคสมัย

ราคา:

9,500 บาท เหลือ 7,900 บาท

ระยะเวลาเรียน:

1 วัน

 • เข้าใจกายวิภาค และสรีรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนวด และความรู้สึกหลังการนวดที่เกิดขึ้น
 • เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง
 • ทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดได้อย่างเหมาะสม
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน เพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปยื่นขอตราประทับได้ที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 • และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมโดยการทำการดูแลหลังคลอด
 • เหมาะสำหรับผู้ที่จะเปิดร้านสปาเพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำการดูแลหลังคลอดเองภายในครอบครัว
 • จบแล้วได้รับใบประกาศรับรองหลักสูตร โดยกระทรวงสาธารณสุขจากสมาคมการแพทย์แผนไทย
 • ชุดเรียน เสื้อ และกางเกง
 • คู่มือที่ใช้ในการเรียน
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
  และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

ภาพจากการเรียนการสอน

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน

พิเศษ ! สมัครเรียนวันนี้เพื่อรับส่วนลด สุดคุ้ม