คอร์สนวดหัตถศาสตร์ (แก้อาการ) The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

Home - คอร์สนวดหัตถศาสตร์ (แก้อาการ) The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

นวดหัตถบำบัดเป็นการนวดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งการนวดในลักษณะนี้จะมีรูปแบบของการนวดรักษาที่อาศัยพื้นฐานและแนวเส้นในการนวดเข้ามา มีแบบแผนของการรักษาที่ชัดเจนตามแต่ละโรคนั้น ผู้นวดจึงจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และลักษณะอาการของโรคนั้นๆ เป็นต้น

ราคา:

12,500 บาท เหลือ 8,500 บาท

ระยะเวลาเรียน:

2 วัน หลักสูตรนวดไทย 150 ชม.

 • เข้าใจกายวิภาค สรีรศาสตร์ แนวเส้น กับการนวดหัตถบำบัด
 • เข้าใจกลไกการเกิดโรคของร่างกาย และผลจากการนวดหัตถบำบัด
 • สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเลือกรูปแบบการนวด และเลือกน้ำหนักที่ใช้ในการนวดได้อย่างถูกต้อง
 • การให้คำแนะนำและการดูแลหลังการนวด
 • เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย
 • เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
 • เน้นการนวดตามเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย ด้วยฝ่ามือ เพื่อลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการนวดโดยใช้นิ้ว
 • สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพอย่างมีเทคนิค
 • ทราบถึงหลักการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบในร่างกายของมนุษย์ทั้ง 10 ระบบ 
 • ทราบถึงประโยชน์ของการนวดต่อระบบต่างๆในร่างกาย
 • ทราบถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทยและทราบถึงคำแนะนำหลังการนวดหัตถบำบัด
 • ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวดหัตถบำบัด
 • ผู้ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง! ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้ที่สมัครงาน และต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว หรือคนรอบข้าง
 • ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน
 • และผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ชุดเรียน 
 • ใบประกาศนียบัตร รับรองจาก 4 กระทรวง และ 1 สมาคม
 • หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • ทราบถึงหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์
 • ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติ วินิจฉัยโรค
 • ทราบถึงขั้นตอนการบำบัด ฟื้นฟู และการให้คำแนะนำ
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 • และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

ภาพจากการเรียนการสอน

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน

พิเศษ ! สมัครเรียนวันนี้เพื่อรับส่วนลด สุดคุ้ม