คอร์สนวดน้ำมันตะวันตก OWT The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

Home - คอร์สนวดน้ำมันตะวันตก OWT The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

 

หลักสูตรการนวด Original Western Technical เป็นหลักสูตรที่รวบรวมเทคนิคการนวดน้ำมันฝั่งตะวันตกไว้ทั้งหมดและเป็นเทคนิคที่ดึงเอาเทคนิคต่างๆของการนวด Western Massage มาใช้ ซึ่งเทคนิคต่างๆที่เลือกใช้จะประกอบไปด้วย เทคนิค Effleurage , Petrissage, Friction, Tapotement, Vibration และเทคนิคการนวดทั้งหมดนี้เน้นการนวดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถนำไปใช้สร้างเป็น Signature ของร้านในแบบฉบับที่เป็นของร้านตนเองเพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าของทรีทเม้นท์ รวมถึงเป็นหลักสูตรพื้นฐานของการนวดน้ำมันตะวันตกสำหรับนักเรียนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการนวดน้ำมันมาก่อนและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปต่อยอด เพื่อให้ผู้เรียนที่ต่อยอดการเรียนในหลักสูตรน้ำมันอื่นๆ สามารถทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ราคา:

15,500 บาท เหลือ 7,900 บาท

ระยะเวลาเรียน:

1 วัน หลักสูตรนวดน้ำมัน 150 ชม.

 • สามารถถ่ายทอดและอธิบายรายละเอียดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติขององค์ความรู้ด้านการนวดน้ำมันตะวันตกด้วยเหตุและผล ได้อย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ
 • สามารถถ่ายทอดอธิบายหลักกายวิภาคและสรีรศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ที่ส่งผลต่อการนวด และความรู้สึกหลังการนวดที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ
 • สามารถถ่ายทอดเรื่องของความชำนาญในการเลือกใช้ท่วงท่า และเทคนิคการถ่ายน้ำหนักที่จะถนอมแรงเธอราพิส แต่ให้ผลในการนวดรักษาอย่างสูงสุด
 • เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงถึงเทคนิคการถ่ายทอดที่ดีอย่างมืออาชีพ
 • เข้าใจและสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดีและน่าเชื่อถือสำหรับวิทยการหรือครูผู้สอนที่ดี
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลากร นำความรู้ Technical Knowhow ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการอบรมบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยเน้น Therapist เป็นสำคัญ
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น Therapist Trainer ต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปิดร้านและใช้อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในร้าน ทั้งในและต่างประเทศ
 • เหมาะกับเจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพทางเลือก
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ชุดเรียน เสื้อและกางเกง
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน
 • ประกาศนียบัตรรับรองจาก 4 กระทรวง และ 1 สมาคม
 • ไม่จำกัดเวลาเรียน เรียนจนกว่าจะเป็น และสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ปรึกษาการประกอบธุรกิจสุขภาพความงามและสปา จากทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 • คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

ภาพจากการเรียนการสอน

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน

พิเศษ ! สมัครเรียนวันนี้เพื่อรับส่วนลด สุดคุ้ม