คอร์สโยคะ The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

Home - คอร์สโยคะ The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

หลักสูตรคอร์สโยคะ สอนคุณให้เป็นครูโยคะและเป็นผู้นำการออกกำลังกายในศาสตร์การฝึกกายนี้ได้

โดยเราจะสอนให้คุณเข้าใจถึงการรวมกาย จิต และวิญญาณ ให้เป็นหนึ่งเดียว และรู้จักการจัดท่าโยคะที่ถูกต้อง  รวมไปถึงการสำหรับฝึกกาย ฝึกการหายใจ และฝึกจิตให้มีความจดจ่อกับเรื่องลมหายใจเข้าออก ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิได้เป็นอย่างดี 

หลักสูตรครูโยคะ สามารถเลือกเรียนได้ทั้ง 200 ชั่วโมง หรือ 250 ชั่วโมง 

โดยจุดเด่นของหลักสูตรมีดังนี้…

– ปรับพื้นฐาน  50 ชั่วโมง (สำหรับคอร์ส 250 ชั่วโมง)

– ปรับพื้นฐานร่างกาย 

– เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโยคะ

– สอนท่า หะฐะโยคะ หรือ โยคะเบสิค 46 ท่า

– สอนท่า อัษฏางคโยคะ 46 ท่า

– สอนหลักปราณายามะ และ การฝึกสมาธิ

– ระบบโครงสร้างร่างกาย

– เทคนิคการจัดปรับท่า/เทคนิคการจัดคลาส /การเป็นผู้นำปฏิบัติ

– เทคนิคการสอนโยคะเด็กเบื้องต้น

– หลักการบริหารและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู

 เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานโยคะ,เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาการฝึกโยคะ,เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการสร้างอาชีพด้วยธุรกิจโยคะ,เหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกร่างกายและจิตใจ และ ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพด้านโยคะ 

วิดีโอการเรียนการสอนที่สามารถดูซ้ำได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย,สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงขึ้น,เรียนจบตามหลักสูตรทางสถาบัน The Magic Academy มีใบรับรองมาตรฐานความเป็นครูโยคะมืออาชีพ,ใบประกาศนียบัตรปรับพื้นฐาน 50 ชั่วโมง,ใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสมาคมโยคะนานาชาติ,ใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการไทย,ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ

*สำหรับการนำไปประกอบวิชาชีพ*

ค่าบริการคอร์สโยคะ The Magic Academy สถาบันสอนเสริมความงาม สร้างรายได้

รีวิว

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน