คอร์สนวดไทย The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

Home - คอร์สนวดไทย The Magic Academy - สถาบันสอนแต่งหน้า สอนนวดหน้า สอนสักคิ้ว และเสริมสวยครบวงจร

การนวดไทยคือศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคของการแพทย์แผนไทยที่สืบทอดมาเป็นเวลานานจากบรรพบุรุษชาวไทยโดยในศาสตร์จะใช้หลักการ คลึง นวด บีบ จับเส้น ดึง เพื่อเป็นการคลายปวดเมื่อยให้แก่ร่างกายโดยประวัติความเป็นมานั้นมีหลักฐานที่เชื่อกันว่า การนวดไทยนั้นมาจากอินเดีย โดยเข้ามาพร้อมกับศาสนาพุทธนั่นเอง

ราคา:

12,500 บาท เหลือ 7,900 บาท

ระยะเวลาเรียน:

1 วัน หลักสูตรนวดไทย 150 ชม.

หลักสูตรนี้เป็นการสอนนวดไทย หรือ นวดแผนโบราณ เป็นเวลา 150 ชั่วโมง

 • สอนให้เข้าใจแก่นใจกลางศาสตร์นวดไทยราชสำนักอย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ
 • สอนให้สามารถผสมผสานศาสตร์ และ เทคนิคตามความต้องการของผู้ถูกนวด
 • เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย
 • เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
 • เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการนวดไทย
 • เน้นการนวดตามเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย ด้วยฝ่ามือ เพื่อลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการนวดโดยใช้นิ้ว
 • สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพอย่างมีเทคนิค
 • รู้หลักการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบในร่างกายของมนุษย์ทั้ง 10 ระบบ 
 • เรียนรู้ประโยชน์ของการนวดต่อระบบต่างๆในร่างกาย
 • เรียนรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทยและทราบถึงคำแนะนำหลังการนวดไทย
 • เรียนเรื่องโครงสร้างของเส้นประธานทั้งสิบ ทางเดินของเส้นประธานทั้งสิบและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากเส้นประธานทั้งสิบ
 • เรียนรู้ประวัติบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ประวัติการแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงปัจจุบัน 
 • ทราบถึงองค์ความรู้ ประเภทของธุรกิจสปาบริการหลักและบริการเสริมในสปา
 • เรียนรู้วิธีและขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวดไทย
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพหมอนวด
 • เหมาะกับคนที่อยากเรียนรู้ทักษะการนวดแผนโบราณ
 • เหมาะกับคนที่อยากได้ใบประกอบวิชาชีพ
 • เหมาะสำหรับร้านหรือสถาบันให้บริการด้านสุขภาพและความงาม ที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกบริการ
 • ชุดเรียน 
 • ใบประกาศนียบัตร รับรองจาก 4 กระทรวง และ 1 สมาคม
 • หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • ทราบถึงหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์
 • ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติ
 • ทราบถึงขั้นตอนการบำบัด ฟื้นฟู และการให้คำแนะนำ
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 • และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

ภาพจากการเรียนการสอน

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน

พิเศษ ! สมัครเรียนวันนี้เพื่อรับส่วนลด สุดคุ้ม